English Version
Podanie do druku


Jeżeli chcesz wydawać u nas, proszę wyślij email. Thomas.Koziara@gmail.com Twója książka będzie na Amazon.com, Google Books, Google Play, i iTunes Sklep. Kosztuje tylko 300 złotych żeby wydawać twoją książkę.

Przejmujemy podania dla naszego kwartalnika o kulturze i historii: Nostra Historia. Jeżeli chciałbyś drukować z nami, proszę wyślij podanie: Thomas.Koziara@gmail.com